Perjalanan ROSE

Kami bermula sebagai projek penyelidikan yang dikenali sebagai Projek Pilot ROSE pada tahun 2017, diketuai oleh Universiti Malaya dengan tujuan utama untuk menilai tahap penerimaan, kebolehlaksanaan dan jangkauan strategi saringan serviks perintis dalam penjagaan kesihatan primer. Strategi ini melibatkan pengambilan sampel kendiri menggunakan swab yang mudah dan tidak menyakitkan, ujian HPV (Human Papillomavirus), dan susulan bagi wanita yang disaring positif (virus dikesan) ke hospital rujukan di Malaysia.

Dengan kejayaan Projek Pilot ROSE, Yayasan ROSE telah beralih dan melancarkan Program ROSE (Removing Obstacles to cervical ScrEening) pada 14 Januari 2019, bertujuan untuk meluaskan akses pendekatan saringan inovatif ini kepada wanita di Malaysia. Matlamat kedua-dua Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Kesihatan adalah untuk menjadikan negara ini antara negara pertama di rantau ini yang bebas daripada kanser serviks, dan Program ROSE memainkan peranan yang penting dalam mempercepatkan usaha ini.

Penubuhan Yayasan ROSE pada Julai 2019 sebagai sebuah yayasan amal dan syarikat berhad menurut jaminan membawa kepada penubuhan makmal kami sendiri dan pelaksanaan inisiatif jangkauan komuniti yang aktif melalui Program ROSE dalam penyaringan wanita yang kurang disaring dan kurang mampu di seluruh negara.

Didorong oleh dedikasi yang tidak berbelah bahagi terhadap Visi dan Misi kami, Yayasan ROSE komited sepenuhnya terhadap matlamat yang tinggi dalam menghapuskan kanser serviks di Malaysia. Dengan kepercayaan yang teguh terhadap daya pencegahan, inovasi dan penglibatan komuniti, kami telah memulakan perjalanan transformatif untuk masa depan yang bebas daripada kanser serviks bagi wanita di Malaysia.

Lembaga Pemegang Amanah

Pasukan ROSE